• 10—10—2024, CLARION CONGRESS HOTEL, PRAGUE, CZ
 • 10—10—2024, CLARION CONGRESS HOTEL, PRAGUE, CZ
 • 10—10—2024, CLARION CONGRESS HOTEL, PRAGUE, CZ
 • 10—10—2024, CLARION CONGRESS HOTEL, PRAGUE, CZ
 • 10—10—2024, CLARION CONGRESS HOTEL, PRAGUE, CZ
Organised by
E15
Powered by
JT banka
Platinum partner
DRFG
Nikita Poljakov
BACK TO GROWTH

Ekonomika, technologie a geopolitická situace procházejí neustálými otřesy a proměnami. To, co je dnes klíčové, zítra už nemusí platit. Pozice a názory, které jsme dříve zastávali, mohou příště působit zastarale. Současnost není podstatná, zaměřme se na budoucnost. A tu bychom měli vrátit k růstu a rozvoji. A proto jsou letošní SHIFTS postaveny na konceptu budoucnosti a návratu k růstu. Budeme analyzovat nynější změny perspektivou toho, jak přestat stagnovat a začít rozvíjet vlastní byznys i potenciál. Pojďte do toho s námi. The economy, technology and the geopolitical situation are undergoing constant upheaval and change. What is crucial today may not be valid tomorrow. The positions and views we held in the past may seem outdated next time. The present is irrelevant, let us focus on the future. That is where we should return to growth and development. This is why this year's SHIFTS is built on the concept of the future and a return to growth. We will analyse the current changes through the perspective of how to stop stagnating and start developing our own business and potential. Join us.
Nikita Poljakov
šéfredaktor e15 Editor in Chief, e15
Speakers Speakers
SPEAKERS
Steven Eisman
Steven Eisman
Americký businessman a investor American Businessman and investor
Neuberger Berman Group LLC
ON-STAGE INVERVIEW
ON-STAGE KEYNOTE
Steve Eisman se proslavil jako investiční manažer přesnou předpovědí finanční krize v roce 2008. Včas rozpoznal rizika cenných papírů krytých hypotékami a vsadil proti trhu s nemovitostmi, jak je popsáno v knize Michaela Lewise "The Big Short". Eismanova odvážná rozhodnutí a postřehy o trhu jsou velmi uznávané a ovlivňují investiční postupy po celém světě. Navzdory krizi se mu v oblasti investičního managementu nadále daří a svým úspěchem inspiruje mnohé. Steve Eisman gained fame as an investment manager for accurately predicting the 2008 financial crisis. Recognizing the risks of mortgage-backed securities early on, he bet against the real estate market, as depicted in "The Big Short" by Michael Lewis. Eisman's bold decisions and market insights are highly respected, shaping investment practices globally. Despite the crisis, he continues to thrive in investment management, inspiring many with his success.
Steven Eisman
Dominic Cummings
Dominic Cummings
Britský politický stratég Political Strategist & Analyst
ON-STAGE INVERVIEW
ON-STAGE KEYNOTE
Dominic Cummings, proslulý díky své roli v referendu o brexitu, je britský politický vizionář. Hlavní poradce britského premiéra Borise Johnsona. Svým nekonvenčním přístupem a bystrým intelektem modernizoval britskou politiku. Navzdory kontroverzím je jeho přínos široce uznáván, což z něj činí celosvětově významnou osobnost. Dominic Cummings, renowned for his role in the Brexit referendum, is a British political visionary. Senior Adviser to British Prime Minister Boris Johnson. His unconventional approach and sharp intellect have modernized British politics. Despite controversy, his contributions are widely acknowledged, making him a significant figure globally.
Dominic Cummings
Guy Spier
Guy Spier
Investor Investor
Aquamarine Capital
ON-STAGE INVERVIEW
ON-STAGE KEYNOTE
Renomovaný investiční manažer a autor, propaguje hodnotové investování. Jeho kariéra je ukázkou toho, jak se vyplatí trpělivost a etického investování. Jeho kniha "The Education of a Value Investor" klade důraz na etiku ve financích. Spierova filantropie podporuje finanční gramotnost po celém světě. Je známý tím, že s Mohnishem Pabraim nabídl 650 100 USD za charitativní oběd s Warrenem Buffettem. Guy Spier, a renowned investment manager and author, advocates value investing. His career showcases the rewards of patience and ethical investing. His book, "The Education of a Value Investor," emphasizes morals in finance. Spier's philanthropy promotes financial literacy globally. He is well known for bidding US$650,100 with Mohnish Pabrai for a charity lunch with Warren Buffett.
Guy Spier
Guy Spier
Tzipi Livni
Izraelská politička Israeli politican
ON-STAGE INVERVIEW
Tzipi Livni, bývalá ministryně zahraničí a významná izraelská politička. Proslavila se prosazováním mírových dohod s geopolitickými protistranami Izraele a bojovala proti terorismu nejen ve vládě, ale také jako agentka Mosadu. Sehrála klíčovou roli v prosazování národní bezpečnosti ať už jako ministryně zahraničí či členka parlamentu své země a také proto ji časopis TIME zařadil mezi 100 nejvlivnějších lidí světa. Livni je po boku Goldy Meir označována za nejvlivnější ženu Izraele. Ač svou politickou kariéru již oficiálně ukončila, stále je aktivní na akademické a diplomatické scéně. Tzipi Livni, former Foreign Minister and prominent Israeli politician. She became famous for promoting peace agreements with Israel's geopolitical counterparts and fighting terrorism not only in government but also as a Mosad agent. She has played a key role in promoting national security, whether as foreign minister or as a member of her country's parliament, and that is why TIME magazine ranked her among the 100 most influential people in the world. Livni has been named Israel's most influential woman alongside Golda Meir. Although she has officially retired from her political career, she is still active in the academic and diplomatic arena.
Tzipi Livni
Další řečníci budou brzy oznámeni. More speakers to be announced soon.
Program Programme
Datum a místo konání Date and venue
10—10—2024
CLARION CONGRESS HOTEL PRAGUE, CZ
Začátek a konec programu Start and end of the programme
REGISTRACE 8:00 HOD.
PROGRAM 9:00—18:00 HOD.
Simultánní překlad ENG→CZ + CZ→ENG bude zajištěn.

09—10—2024 SH!FTS DINNER 19:00 HOD.
PLATINUM PASS ONLY

REGISTRATION 8:00 AM
MAIN PROGRAMME 9:00 AM — 6:00 PM
Simultaneous translation ENG→CZ + CZ→ENG will be provided.

09—10—2024 SH!FTS DINNER FROM 7:00 PM
PLATINUM PASS ONLY

Setkejte se s hlavními řečníky a navažte nové kontakty před začátkem hlavního programu. Meet with main speakers and establish new contacts before the main program.
Programové panely Programme panels
INTRO SH!FTS24 INTRO SH!FTS24
TECH & PROGRESS SHIFT TECH & PROGRESS SHIFT
GEOPOLITICS SHIFT GEOPOLITICS SHIFT
REGIONAL MONEY REGIONAL MONEY
VALUE INVESTMENT SHIFT VALUE INVESTMENT SHIFT
AI SHIFT AI SHIFT
PRIVATE EQUITY SHIFT PRIVATE EQUITY SHIFT
NATIONAL SECURITY SHIFT NATIONAL SECURITY SHIFT
DISCLAIMER: Změna programu vyhrazena. DISCLAIMER: All changes reserved.
Partneři Partners
Organised by
Powered by
Platinum partner
Engagement partner
Catering partners
Pod záštitou Under the aegis
Media Partners
SHIFTS23
FAQs
Kde se konference koná? Event venue
CLARION CONGRESS HOTEL PRAGUE, Freyova 33 Praha 9 ⁠-⁠ Vysočany.
Jak se do Clarion Congress Hotel Prague dostanete? How to get to the Clarion Congress Hotel Prague?
MHD: metrem B - stanice Vysočanská. Public transport: subway - Vysočanská
Je možný parking? Parking
U Clarion Congress Hotel Prague je možné parkovat v podzemních garážích. Maximální výška auta může být 1,8 m. Pro vaši i naši bezpečnost není možné parkovat s auty na CNG a LPG. Parking is available in the underground garage at the Clarion Congress Hotel Prague. The maximum height of the car can be 1.8 m. For your and our safety, it is not possible to park with CNG and LPG cars.
V kolik hodin konference začíná? Mohu přijít i po jejím zahájení? What time does the conference start? And can I join the conference after the opening session?
Program konference začíná od 9:00 hod. Vstup do Clarion Congress Hotel Prague bude umožněn 10. 10. 2024 od 8:00 hod., kdy bude probíhat registrace. Registrace ovšem bude možná po celý den, v případě, že byste dorazili později. Konference je celodenní a záleží na Vás, jaké časové bloky navštívíte. The conference programme starts at 9:00 a.m. Admission to the Clarion Congress Hotel Prague will be available on 10 October 2024 from 8:00 a.m., when registration will take place. However, registration will be possible throughout the day in case you arrive later. The conference is a full day and it is up to you what time blocks you attend.
V kolik hodin konference končí? What time does the conference end?
Předpokládaný konec konference je v 18:00 hod. Změna programu vyhrazena. The conference ends at 6:00 PM. Please note that the schedule is subject to change.
Bude zajištěn catering? Will catering be provided?
Během konference bude k dispozici občerstvení, alko i nealko nápoje a káva. Refreshments, alcoholic and non-alcoholic drinks and coffee will be available during the conference.
Kde se koná SH!FTS dinner a v kolik hodin začíná? Where and at what time does the SH!FTS dinner take place?
Networking SH!FTS dinner se koná od 19:00 hod. v centru Prahy. Platný vstup pouze pro držitele PLATINUM PASS. Networking SH!FTS dinner takes place from 19:00 in the centre of Prague. Valid entry only for PLATINUM PASS holders.
Jak mi bude umožněn vstup na akci? How will I be admitted to the event?
Vstup na akci bude umožněn s platnou vstupenkou, kterou obdrží návštěvník po nákupu od pořadatele e-mailem. Vstupenku můžete při vstupu použít v elektronické i tištěné podobě. Stačí přiložit QR kód ke čtecímu zařízení u naší obsluhy. Po kontrole vstupenky návštěvník obdrží akreditaci, na základě které se bude během celé konference prezentovat. Akreditace je vystavena na jméno. Admission to the event will only be granted to those with a valid ticket, which will be sent to them by e-mail from the organiser. The ticket can be presented at the entrance in either electronic or printed form. Our staff will check the QR code with a scanner. After ticket verification, the visitor will receive a badge, which they will use to identify themselves throughout the conference. The badge is issued in their name.
Bude zajištěn překlad do EN/CZ? Will translation be provided in EN/CZ?
V rámci celého programu konference bude zajištěn simultánní překlad EN - CZ, CZ - EN. Při simultánním tlumočení nejsou ponechávány pauzy pro překladatele a ten mluví téměř současně /simultánně/ s řečníkem. Na registraci si půjčíte sluchátka, která při Vašem odchodu z konference vrátíte zpět naší obsluze. Throughout the entire conference program, simultaneous translation EN-CZ, CZ-EN will be provided. During simultaneous interpretation, no pauses are left for the translators, and they speak almost concurrently with the speaker.
Neobdržel/a jsem e-mailem vstupenku. I did not receive the e-mail with my ticket.
Pokud jste neobdrželi na Vámi zadaný e-mail vstupenku, zkontrolujte nejdříve SPAM. Pokud jste ji i tak nenašli, kontaktujte nás, prosím, přes e-mail: [email protected] nebo tel.: +420 461 049 232. Please, chceck your spam folder first if you have not received your ticket by e-mail. If you still can't find it, please contact us by e-mail: [email protected] or +420 461 049 232.
Mohu si koupit vstupenku na místě? Will I be able to buy tickets on site?
V místě konání již není možné koupit vstupenku. No, tickets will not be available for purchase at the event venue.
Co je součástí SILVER PASS? What is included in the SILVER PASS?
Vstupenka SILVER PASS obsahuje:
 • • vstup na konferenci SHIFTS24
 • • garantované místo k sezení v SILVER area
 • • simultánní překlad
 • • event & matchmaking app a catering & nápoje po celý den
The SILVER PASS includes:
 • • Admission to the conference
 • • Guaranteed seating in the SILVER area
 • • Simultaneous translation
 • • Event & Matchmaking app and Catering & drinks throughout the day
Co je součástí GOLD PASS? What is included in the GOLD PASS?
Vstupenka GOLD PASS obsahuje:
 • • vstup na konferenci SHIFTS24
 • • garantované místo k sezení v GOLD area u kulatých stolů
 • • vstup do VIP lounge
 • • simultánní překlad
 • • event & matchmaking app a catering & nápoje po celý den
The GOLD PASS includes:
 • • Admission to the conference
 • • Guaranteed seating in the GOLD area at round tables
 • • access to the VIP lounge
 • • Simultaneous translation
 • • Event & Matchmaking app and Catering & drinks throughout the day
Co je součástí PLATINUM PASS? What is included in the PLATINUM PASS?
Vstupenka PLATINUM PASS obsahuje:
 • • vstup na konferenci SHIFTS24
 • • garantované místo k sezení v PLATINUM area u kulatých stolů
 • • vstup do VIP lounge
 • • simultánní překlad
 • • event & matchmaking app a catering & nápoje po celý den
 • • V rámci PLATINUM PASS je také vstupenka na SH!FTS dinner.
The PLATINUM PASS includes:
 • • Entry to the SH!FTS24 conference
 • • Guaranteed seating in the PLATINUM area at round tables
 • • Access to the VIP lounge
 • • Simultaneous translation
 • • Event & Matchmaking app and Catering & drinks throughout the day
 • • The PLATINUM PASS also includes a ticket to the SH!FTS dinner.
Budu mít přístup k videozáznamu z akce? Will I be able to access video footage of the event once it has ended?
Konference není streamovaná, ani z ní nebudou pořizovány záznamy ke zpětnému shlédnutí. The conference is not streamed. No records will be taken.
Nemohu se zúčastnit, vrátíte mi peníze? I am unable to attend the event, can I get a refund?
Je nám líto, ale peníze nevracíme. Můžete však přenechat své místo někomu jinému. O případné změně nás informujte emailem: [email protected] nebo telefonicky: +420 461 049 232. Unfortunately we cannot refund your money. However, you can offer your place to someone else. Please, inform us of any changes by email at: [email protected] or by phone at +420 461 049 232.
BUSINESS
SILVIA PINTER
Senior Key Account Manager
+420 730 165 719
VSTUPENKY TICKETS
INFOLINKA CALL CENTER +420 461 049 232
[email protected], ENIGOO s.r.o.
PLATINUM
30 000 CZK
Vstupenka garantuje místo k sezení ve VIP area u kulatého stolu bez zasedacího pořádku, vstup do VIP lounge a vstup na SHIFTS dinner, která se koná od 9.10.2024 19:00 hod. v centru Prahy. Setkejte se s hlavními řečníky před zahájením konference v uzavřené skupině. The ticket guarantees a seat in the VIP area at a round table without seating arrangements and access to the SHIFTS dinner, taking place on October 9, 2024, at 7:00 PM in the center of Prague. Meet with the main speakers in a closed group before the conference begins.
 • Vstup na konferenci Admission to the conference
 • Místo k sezení v VIP area Seating in the VIP area
 • Simultánní překlad Simultaneous translation
 • Catering a nápoje po celý den All day catering & beverages
 • Event & Matchmaking app
 • SHIFTS dinner 9.10. od 19:00 hod. se speakery SHIFTS dinner on October 9th from 7:00 PM with speakers
GOLD
20 000 CZK
Vstupenka garantuje místo k sezení ve VIP area u kulatého stolu bez zasedacího pořádku a vstup do VIP lounge. The ticket guarantees a seat in the VIP area at a round table without assigned seating and access to the VIP lounge.
 • Vstup na konferenci Admission to the conference
 • Místo k sezení v VIP area Seating in the VIP area
 • Simultánní překlad Simultaneous translation
 • Catering a nápoje po celý den All day catering & beverages
 • Event & Matchmaking app
SILVER
16 000 CZK
Vstupenka garantuje místo k sezení v SILVER area bez zasedacího pořádku. The ticket guarantees a seat in the SILVER area without assigned seating.
 • Vstup na konferenci Admission to the conference
 • Místo k sezení v SILVER area Seating in the SILVER area
 • Simultánní překlad Simultaneous translation
 • Catering a nápoje po celý den All day catering & beverages
 • Event & Matchmaking app
TICKETS CONTACT
INFOLINKA CALL CENTER +420 461 049 232
[email protected], ENIGOO s.r.o.
Panel