• 17—10—23 forum karlín, prague (cz)
 • 17—10—23 forum karlín, prague (cz)
 • 17—10—23 forum karlín, prague (cz)
 • 17—10—23 forum karlín, prague (cz)
Organised by
E15
Powered by
JT banka
Společnost, ekonomika, technologie, geopolitika, ale i náš způsob práce a života prochází sérií neustálých proměn. Množství změn současně probíhajících, jejich velikost a potenciální dopady nelze nazvat jinak než jako bezprecedentní. To je hlavní důvod, proč jsme se pro vás rozhodli připravit SH!FTS 2023 – konferenci pro ty, kteří chtějí radikální transformace kolem nás pochopit a těžit z nich.
Zaměříme se na to, jak těžit z nejistoty a chaosu. Jak zůstat na vrcholu v čase změn. Jak chápat současná geopolitická rizika. Ale hlavně jak v této době chytře investovat a budovat bohatství pro sebe i další generace.

Těšíme se na vás.
Society, economy, technology, geopolitics, as well as our way of work and life, are undergoing a series of constant changes. The multitude of changes happening simultaneously, their scale, and potential impacts can only be described as unprecedented. This is the main reason why we have decided to prepare SH!FTS 2023 for you – a conference for those who want to understand and benefit from the radical transformations happening around us.
We will focus on how to extract value from uncertainty and chaos, how to stay on top during times of change, and how to comprehend current geopolitical risks. But above all, how to intelligently invest and build wealth for oneself and future generations during this era.

We are looking forward to welcoming you.
Nikita Poljakov
Nikita Poljakov
šéfredaktor e15 Editor in Chief, e15
Speakers Speakers
SPEAKERS
Petr Fiala
Petr Fiala
Premiér České republiky Prime Minister of the Czech Republic
PANEL
0
OPENING SPEECH
Petr Fiala je český politik, politolog a vysokoškolský učitel, od listopadu 2021 předseda vlády České republiky v čele většinového kabinetu tvořeného koaličními subjekty SPOLU a Piráti a Starostové.
Od října 2013 zastává poslanecký mandát v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky. Od května 2012 do července 2013 působil jako ministr školství, mládeže a tělovýchovy a v letech 2017 až 2021 byl místopředsedou Poslanecké sněmovny PČR.
Petr Fiala is a Czech politician, political scientist and university teacher, and from November 2021 the Prime Minister of the Czech Republic at the head of the majority cabinet formed by the coalition subjects SPOLU, Pirates and Mayors. He has been a member of the Chamber of Deputies of the Parliament of the Czech Republic since October 2013. From May 2012 to July 2013, he served as Minister of Education, Youth and Sports, and from 2017 to 2021 he was Deputy Speaker of the Chamber of Deputies of the Czech Republic.
Petr Fiala
Nassim Taleb
Nassim Nicholas Taleb
Autor bestselleru Černá labuť Bestselling author of The Black Swan
PANEL
1
ON-STAGE INVERVIEW
ON-STAGE KEYNOTE
Nassim Taleb se 21 let věnoval riziku prakticky jako kvantitativní trader, než se stal výzkumníkem filozofických, matematických a reálných problémů pravděpodobnosti. Je autorem světových bestsellerů jako Černá labuť, Antifragilita nebo Zrádná nahodilost. V současnosti je významným profesorem risk inženýrství na fakultě inženýrství univerzity NYU. Taleb spent 21 years in the practical world of risk as a quantitative trader before becoming a researcher into the philosophical, mathematical and real-world problems of probability. Taleb is the author of international bestsellers including The Black Swan, Antifragile and Fooled by Randomness. He is currently a distinguished professor of risk engineering at NYU's School of Engineering.
Nassim Nicholas Taleb
Daniel Křetínský
Daniel Křetínský
Chairman & CEO Chairman & CEO
Energetický a průmyslový holding
PANEL
2
ON-STAGE INVERVIEW
Daniel Křetínský je český právník a podnikatel. Je majoritním akcionářem Energetického průmyslového holdingu, a.s. (EPH), který zahrnuje přes sedmdesát společností provozujících energetická aktiva zejména v oblasti výroby elektrické energie, energetické infrastruktury a logistiky v devíti evropských státech.
Zároveň se angažuje jako investor i v jiných odvětvích, a to prostřednictvím společností EP Equity Investment (a její dceřiné společnosti VESA Equity Investments - minoritní podíly v kotovaných firmách, zejména v oblasti logistiky, retailu a médií), Czech Media Invest (média), EP Global Commerce (velkoobchod), EC Investments (e-commerce) nebo EP Industries (investice do průmyslových podniků v oblasti střední Evropy).
Daniel Křetínský is a Czech lawyer and entrepreneur and the majority shareholder of EPH, which comprises over seventy companies operating energy assets mainly in power generation, energy infrastructure and logistics in nine European countries.
He is also involved as an investor in other sectors through EP Equity Investment (and its subsidiary VESA Equity Investments - minority stakes in listed companies, mainly in logistics, retail and media), Czech Media Invest (media), EP Global Commerce (wholesale), EC Investments (e-commerce) or EP Industries (investments in industrial companies in Central Europe).
Daniel Křetínský
Sir Alex Younger
Sir Alex Younger
Bývalý šéf britské rozvědky SIS (MI6) Former Chief of the British Secret Intelligence Service (MI6)
PANEL
3
ON-STAGE INVERVIEW
ON-STAGE KEYNOTE
Alex Younger je bývalý šéf („C") britské rozvědky SIS, známé také jako MI6. V této funkci působil 6 let, v letech 2014—2020, a v roce 2019 se stal nejdéle sloužícím šéfem MI6 za posledních 50 let. Jako operativní důstojník sloužil na misích v Evropě, Afghánistánu a na Blízkém východě. V současnosti je vyhledávaným řečníkem v otázkách geopolitiky. Sir Alex Younger is the former Chief ("C") of the British Secret Intelligence Service (SIS), also known as MI6. He served in the role for six years, from 2014 to 2020, and in 2019 became the longest-serving head of MI6 in the last 50 years. He spent most of his career as an operational officer, serving on missions in Europe, Afghanistan and the Middle East. He is currently a sought-after speaker on geopolitics.
Sir Alex Younger
Howard Marks, CFA
Howard Marks, CFA
Co-chairman & Co-founder Co-chairman & Co-founder
Oaktree Capital Management
PANEL
5
ONLINE INVERVIEW
Howard Stanley Marks je americký investor a spisovatel. Je spoluzakladatelem a spolupředsedou společnosti Oaktree Capital Management, největšího investora do problémových finančních aktiv po celém světě. Marks je v investiční komunitě obdivován pro své „poznámky“, které podrobně popisují jeho investiční strategie a vhled do ekonomiky a jsou zveřejněny na webových stránkách Oaktree. Howard Stanley Marks is an American investor and writer. He is the co-founder and co-chairman of Oaktree Capital Management, the largest investor in distressed securities worldwide. Marks is admired in the investment community for his "memos," which detail his investment strategies and insights into the economy, and they are posted publicly on the Oaktree website.
Howard Marks, CFA
Aswath Damodaran
Aswath Damodaran
Profesor financí na Stern School of Business (NYU) Professor of finance at NYU Stern School of Business
PANEL
8
ONLINE INVERVIEW
Aswath Damodaran je uznávaným profesorem financí na Stern School of Business na New York University. Damodaran je známý jako „guru oceňování“ a je odborníkem na valuace a podnikové finance. Je autorem několika bestsellerů a jeho online kurzy oceňování absolvovaly tisíce studentů po celém světě. Aswath Damodaran is a distinguished Professor of Finance at New York University's Stern School of Business. Known as the "Dean of Valuation", Damodaran is an expert in valuation and corporate finance. He is the author of several best-selling books and his online valuation courses have been taken by thousands of students around the world.
Aswath Damodaran
Tomasz Wiatrak
Tomasz Wiatrak
Předseda představenstva a generální ředitel společnosti Chairman of the Board and CEO
ORLEN Unipetrol
PANEL
6
ON-STAGE INVERVIEW
Do skupiny ORLEN Unipetrol nastoupil v březnu 2018 jako místopředseda představenstva. Od července 2019 zastává funkci předsedy představenstva a generálního ředitele. Je členem představenstva Svazu průmyslu a dopravy ČR a viceprezidentem Svazu chemického průmyslu.
Pod jeho vedením byl dokončen proces integrace skupiny ORLEN Unipetrol do skupiny ORLEN.
He joined the ORLEN Unipetrol group in March 2018 as the deputy chairman of the board of directors. Since July 2019, he has been the Chairman of the board and CEO. He is the member of the board of Confederation of Industry of the Czech Republic, the vice-chairman of the board of the Chemical Industry Association.
Under his leadership, the integration process of the ORLEN Unipetrol group into the ORLEN group was completed.
Tomasz Wiatrak
Jakub Havrlant
Jakub Havrlant
Zakladatel a CEO Founder & CEO
Rockaway Capital
PANEL
7
ON-STAGE INVERVIEW
Jakub Havrlant je zakladatel, CEO a jediný akcionář Rockaway Capital. Tu založil v roce 2013 s vizí vybudovat v Česku globální investiční skupinu. Do jejího portfolia v současné době patří například Invia Group, Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary, Colours of Ostrava, technologické startupy a fond RockawayX. Letos v únoru získal Jakub prestižní titul EY Podnikatel roku 2022 České republiky. Jakub Havrlant is the founder, CEO and sole shareholder of Rockaway Capital. He founded the company in 2013 with a vision to build a global investment group in the Czech Republic. Its portfolio currently includes Invia Group, the Karlovy Vary International Film Festival, Colours of Ostrava, technology startups and the RockawayX fund. In February this year, Jakub was awarded the prestigious title of EY Entrepreneur of the Year 2022 in the Czech Republic.
Jakub Havrlant
Martin Schmid
Martin Schmid
CEO & Co-founder CEO & Co-founder
EquiLibre Technologies
PANEL
4
ON-STAGE INVERVIEW
CEO a co-founder EquiLibre Technologies. Dříve vedoucí vědecký pracovník ve společnostech DeepMind a IBM Watson. Spoluautor DeepStacku (prvního programu, který porazil profesionální hráče v no-limit pokeru) a Player of Games (prvního programu, který dosahoval vysokých výkonů ve hrách s dokonalými i nedokonalými informacemi). CEO and co-founder of EquiLibre Technologies. Formerly Chief Scientist at DeepMind and IBM Watson. Co-author of DeepStack (the first program to beat professional players at no-limit poker) and Player of Games (the first program to achieve high performance in games with perfect and imperfect information).
Martin Schmid
Petr Baudiš
Petr Baudiš
Founder Founder
Rossum
PANEL
4
ON-STAGE INVERVIEW
Petr Baudiš je zakladatelem a CTO startupu Rossum, který se zaměřuje na automatizaci zpracování dokumentů pomocí světově unikátní technologie umělé inteligence. V minulosti Petr vedl několik AI výzkumných iniciativ a komerčních projektů hlubokého učení, publikoval např. o jednom z hlavních předchůdců AlphaGo společnosti DeepMind. Petr Baudis is Founder and CTO of Rossum, a deep tech startup that focuses on automating business document processing using state-of-art AI technology. Before, Petr led several AI research initiatives and commercial deep learning projects, publishing e.g. one of the main predecessors to DeepMind's AlphaGo.
Petr Baudiš
Tomáš Mikolov
Tomáš Mikolov
Vědec Scientist
CIIRC ČVUT
PANEL
4
ON-STAGE INVERVIEW
Tomáš Mikolov dříve působil jako vědecký pracovník ve Facebook AI Research a Google Brain. Patří mezi celosvětově nejcitovanější vědce v oblastech jako je zpracování přirozeného jazyka, strojové učení a umělá inteligence. Jeho nejznámější projekty využívají neuronové sítě pro řešení různých problémů týkající se jazyka. Jeho hlavním výzkumným cílem je vývoj inteligentních algoritmů, které se mohou učit skrze komunikaci podobným způsobem jako lidé. Tomas Mikolov previously worked as a scientist at Facebook AI Research and Google Brain. He is among the world's most cited scientists in areas such as natural language processing, machine learning and artificial intelligence. His best-known projects use neural networks to solve various problems related to language. His main research goal is the development of intelligent algorithms that can learn through communication in a similar way to humans.
Tomáš Mikolov
Andrea Gontkovičová
Andrea Gontkovičová
Předsedkyně představenstva a generální ředitelka pro ČR, SR a Maďarsko Chairman of the Board and CEO for the CZ, SK and HU
Philip Morris
PANEL
6
ON-STAGE INVERVIEW
Andrea Gontkovičová je předsedkyně představenstva a generální ředitelka Philip Morris pro Česko, Slovensko a Maďarsko od roku 2019. V roli ředitelky pro inovace a rozvoj stála za úspěšným rozšířením produktu IQOS na českém i slovenském trhu. Přinášejí přelomové inovace a naplňují tak vizi budoucnosti bez kouře, která je dobrou zprávou nejen pro dospělé kuřáky, ale pro celou společnost. Andrea Gontkovičová has been the Chairman of the Board and CEO of Philip Morris for the Czech Republic, Slovakia and Hungary since 2019. In her role as Director of Innovation and Development, she was behind the successful expansion of IQOS in the Czech and Slovak markets. Bringing ground-breaking innovations to fulfill the vision of a smoke-free future, which is good news not only for adult smokers but for society as a whole.
Andrea Gontkovičová
Vladimír Hlavinka
Vladimír Hlavinka
Owner & CEO Owner & CEO
ORGREZ ECO
PANEL
6
ON-STAGE INVERVIEW
Vladimír Hlavinka je zakladatel ORGREZ ECO, stejně tak vlastník a předseda představenstva skupiny technologických firem ORGREZ Group. ORGREZ ECO založil s vizí pomáhat především průmyslovým firmám v pragmatickém přechodu na udržitelné podnikání tak, aby bylo založené na datech a stále ekonomicky smysluplné. V současné době je navíc místopředsedou Svazu moderní energetiky. Vladimír Hlavinka is the founder of ORGREZ ECO, as well as the owner and Chairman of the Board of ORGREZ Group of technology companies. He founded ORGREZ ECO with a vision to help primarily industrial companies make a pragmatic transition to sustainable business in a way that is data-driven and still makes economic sense. He is also currently the Vice-Chairman of the Modern Energy Association.
Vladimír Hlavinka
Petr Zahradník
Petr Zahradník
CEO & Co-founder CEO & Co-founder
Qminers
PANEL
6
ON-STAGE INVERVIEW
Petr Zahradník založil a řídí přední středoevropskou algotradingovou společnost Qminers. Jeho snem je vytvářet v Praze pracovní uplatnění pro excelentní talenty pracující na světových produktech. Se stejnou vizí je od roku 2020 Petr aktivní i v moderní energetice - jako investor a předseda představenstva české technologické společnosti Nano Energies, která provozuje agregátora flexibility a pracuje tak na efektivním přechodu středoevropské energetiky k obnovitelným zdrojům. Petr Zahradník founded and manages Qminers, a leading Central European algotrading company. His dream is to create jobs in Prague for excellent talent working on world-class products. With the same vision, Petr has been active in the modern energy sector since 2020 - as an investor and chairman of the board of Nano Energies, a Czech technology company that operates a flexibility aggregator and is working on the efficient transition of the Central European energy sector to renewable energy sources.
Petr Zahradník
Ivo Janda
Ivo Janda
Partner Partner
White & Case
PANEL
6
ON-STAGE INVERVIEW
Ivo Janda je partnerem pražské kanceláře White & Case s více než dvacetiletými zkušenostmi při zastupování klientů v povolovacích a sporných řízeních před regulátory a soudy a v poradenství v otázkách compliance, včetně ESG. Ivo Janda is a partner in the Prague office of White & Case with more than 20 years of experience in representing clients in permitting and litigation proceedings before regulators and courts and in advising on compliance issues, including ESG.
Ivo Janda
Adam Tomis
Adam Tomis
Člen investičního výboru Member of the Investment Committee
J&T ARCH INVESTMENTS
PANEL
7
ON-STAGE INVERVIEW
Jako investiční ředitel J&T je odpovědný za nebankovní investice skupiny, především za fond J&T ARCH INVESTMENTS, u kterého je členem investičního výboru. Je členem představenstva společnosti J&T Capital Partners a zastává také pozice v dozorčích radách společností Tatry mountain resorts, EP Global Commerce či CZECH MEDIA INVEST. As J&T's Chief Investment Officer, he is responsible for the Group's non-banking investments, particularly the J&T ARCH INVESTMENTS fund, where he is a member of the Investment Committee. He is a member of the board of directors of J&T Capital Partners and also holds positions on the supervisory boards of Tatry mountain resorts, EP Global Commerce and CZECH MEDIA INVEST.
Adam Tomis
Radovan Nesrsta
Radovan Nesrsta
General Partner General Partner
Orbit Capital
PANEL
7
ON-STAGE INVERVIEW
Více než 15 let Growth Investor do technologií a podniků s technologiemi. Bývalý generální ředitel, konzultant, zakladatel…
Milujte objevování, technologie, inovace a odvahu. Odhodlání budovat odolnost regionu CEE.
15+ years Growth Investor in tech and tech-enabled businesses. Former CEO, consultant, founder...
Love Discovery, Tech, Innovation and Courage. Committed to building resilience of the CEE region.
Radovan Nesrsta
Další řečníci budou brzy oznámeni. More speakers to be announced soon.
Program Programme
Datum a místo konání Datum a místo konání
17—10—2023
FORUM KARLÍN
PRAGUE, CZECH REPUBLIC
Začátek a konec programu Začátek a konec programu
REGISTRACE 8:30 HOD.
PROGRAM 9:30—18:00 HOD.
Simultánní překlad ENG→CZ + CZ→ENG bude zajištěn.

AFTER DINNER 19:00 HOD.
HARTIGOVSKÝ PALÁC (GOLD PASS)
REGISTRATION 8:30 AM
MAIN PROGRAMME 9:30 AM — 6:00 PM
Simultaneous translation ENG→CZ + CZ→ENG will be provided.

AFTER DINNER 7:00 PM
HARTIG PALACE (GOLD PASS)
Setkejte se s vybranými řečníky a navažte nové kontakty po skončení hlavního programu. Meet with selected speakers and establish new contacts after the main program ends.
Programové panely
09:35—09:45
Úvodní slovo Opening speech
0
Strukturální změny a výzvy v České republice. Structural changes and challenges in the Czech Republic.
Petr Fiala
OPENING SPEECH
Premiér České republiky Prime Minister of the Czech Republic
09:45—10:45
Antifragilita: jak těžit z nejistoty a chaosu Antifragile: Things That Gain from Disorder
1
Nassim Taleb a jeho knihy nabízí plán, jak žít – a prosperovat – ve světě, kterému nerozumíme. Ve svém příspěvku vysvětlí, že opakem křehkosti je antifragilita – kvalita, díky které můžeme ze změn a šoků těžit. Autor proslulý předpovědí finanční krize z roku 2008 nabídne pohled na rizika finančního systému a doporučení, jak se proti nim zajistit. Nassim Taleb and his books offer a blueprint for living - and thriving - in a world we don't understand. In his talk, he explains that the opposite of fragility is antifragility - a quality that allows us to gain from change and shocks. Famous for predicting the 2008 financial crisis, the author will offer insights into financial system risks and recommendations for hedging against them.
Moderuje: Moderated by: Nikita Poljakov (LinkedIn)
Nassim Nicholas Taleb
ON-STAGE INVERVIEW
ON-STAGE KEYNOTE
Autor bestselleru Černá labuť Bestselling author of The Black Swan
10:45—11:30
Nadcházející „sea change” ve světě investování The next sea change in financial markets
5
Podle Howarda Markse z Oaktree prošel investiční svět zásadní změnou po desetiletích klesajících sazeb. Přešli jsme z prostředí levných peněz a optimistických investorů do světa vyšších sazeb a nestability. Strategie prosperující v posledních letech již nemusí v nadcházejícím období fungovat. Ve svém příspěvků a nsledném Q&A Howard Marks představí, co je dle něj cestou k výnosům v této nové realitě. According to Howard Marks from Oaktree, the investment world has undergone a sea change after decades of declining rates. We have moved from an environment of cheap money and upbeat investors to a world of higher rates and volatility. Strategies that thrived in recent years may no longer work in the period ahead. In his presentation and subsequent Q&A, Howard Marks will lay out what he sees as the path to returns in this new reality.
Moderuje: Moderated by: Leoš Rousek (LinkedIn)
Howard Marks, CFA
ONLINE INVERVIEW
Co-chairman & Co-founder Oaktree Capital Management Co-chairman & Co-founder Oaktree Capital Management
11:30—12:30
Geopolitická rizika a dopad na business v CEE Geopolitical risks and their impact on business in CEE
3
Sir Alex Younger byl jedním z nejdéle sloužících „C“, šéfů britské rozvědky MI6. Ve svém keynote vystoupení se zaměří na geopolitické změny a bezpečnostní a ekonomická rizika, která z nich vyplývají. Konflikt na Ukrajině, velmocenský vzestup Číny, současná Evropa a Spojené státy – to jsou hlavní témata, o kterých bude Sir Alex hovořit. Sir Alex Younger was one of the longest-serving "C" chiefs of the British Secret Intelligence Service, MI6. His keynote address will focus on geopolitical changes and the security and economic risks they pose. The conflict in Ukraine, China's rise to power, present-day Europe and the United States are the main topics Sir Alex will address.
Moderuje: Moderated by: Tomáš Jirsa (LinkedIn)
Sir Alex Younger
ON-STAGE INVERVIEW
ON-STAGE KEYNOTE
Bývalý šéf britské rozvědky SIS (MI6) The former chief of the British intelligence agency SIS (MI6)
13:30—14:30
Business elita: rozhovor s finančním velikánem The business elite: an interview with a giant of the financial world
2
Poznámka k přístupu EU k dekarbonizaci evropské energetiky a dopravy. A note on the EU approach to decarbonising European energy and transport.
Moderuje: Moderated by: Nikita Poljakov (LinkedIn)
Daniel Křetínský
ON-STAGE INVERVIEW
Chairman & CEO Energetický a průmyslový holding Chairman & CEO Energetický a průmyslový holding
14:30—15:30
ESG racionálně: debata předních českých expertů ESG Rationally: Debate Among Leading Czech Experts
6
Udržitelnost. Společenská odpovědnost. Zodpovědné řízení. Podle některých nutná transformace, která přináší příležitosti k vyšším výnosům pro firmy i investory a zároveň pomáhá planetě i společnosti. Podle kritiků umělý konstrukt, který v investování nefunguje a jeho zavádění svědčí hlavně poradenským firmám. Jak se však k ESG postavit racionálně? Environmental sustainability. Social responsibility. Accountable corporate governance. Some see it as a necessary transformation that offers opportunities for higher returns for companies and investors, while helping the planet and society. Critics argue that it is an artificial construct that does not work in investment and that its implementation is mainly for the benefit of consultancies. So what is the rational approach to ESG?
Moderuje: Moderated by: Lucie Hrdličková (LinkedIn)
Tomasz Wiatrak
ON-STAGE INVERVIEW
Předseda představenstva a generální ředitel společnosti ORLEN Unipetrol Chairman of the Board and CEO ORLEN Unipetrol
Andrea Gontkovičová
ON-STAGE INVERVIEW
Předsedkyně představenstva a generální ředitelka pro ČR, SR a Maďarsko Philip Morris Chairman of the Board and CEO for the CZ, SK and HU Philip Morris
Vladimír Hlavinka
ON-STAGE INVERVIEW
Owner & CEO ORGREZ ECO Owner & CEO ORGREZ ECO
Petr Zahradník
ON-STAGE INVERVIEW
CEO & Co-founder Qminers CEO & Co-founder Qminers
Ivo Janda
ON-STAGE INVERVIEW
Partner White & Case Partner White & Case
15:30—16:15
Rapidní nástup umělé inteligence a její dopady The rapid rise of artificial intelligence and its implications
4
AI přináší dosud největší technologický posun 21. století. Rychlost vývoje vzbuzuje nadšení, ale i velké obavy. Jaký dopad bude mít na lidskou práci a světovou ekonomiku? Jak promění oblast investování? Jaké příležitosti a rizika pro firmy přináší? A konečně: je pro lidstvo hrozbou? Tyto a další otázky probereme se špičkovými českými AI experty. AI has triggered the biggest technological shift of the 21st century to date. The pace of development is both exciting and worrying. What impact will it have on human work and the global economy? How will it transform the investment landscape? What opportunities and risks does it bring for companies? And finally, is it a threat to humanity? We will discuss these and other questions with top Czech AI experts.
Moderuje: Moderated by: Lenka Kučerová (LinkedIn)
Martin Schmid
ON-STAGE INVERVIEW
CEO & Co-founder EquiLibre Technologies CEO & Co-founder of EquiLibre Technologies
Petr Baudiš
ON-STAGE INVERVIEW
Founder Rossum Founder Rossum
Tomáš Mikolov
ON-STAGE INVERVIEW
Vědec CIIRC ČVUT Scientist CIIRC ČVUT
16:50—17:35
Ekvita v Česku a zahraničí: pohled předních českých investorů Equity in the Czech Republic and abroad: the view of leading Czech investors
7
Několik českých investorských hvězd nabídne svůj pohled na stav ekvitních investic. Jaké vidí příležitosti v investování do firem – soukromých i veřejně obchodovaných? Jak se liší stav private equity v Česku a CEE ve srovnání se zahraničními trhy? Má smysl investovat v USA, nebo sledovat i Evropu a Česko? A také: nepřeje současnost spíše dluhopisům? Several Czech investment heavyweights will give their views on the state of equity investment. What opportunities do they see in investing in companies - both private and publicly traded? How does the state of private equity in the Czech Republic and CEE compare to foreign markets? Does it make more sense to invest in the US or to keep an eye on Europe and the Czech Republic as well? And also: doesn't the current environment favour bonds?
Moderuje: Moderated by: Zuzana Ondrejová (LinkedIn)
Jakub Havrlant
ON-STAGE INVERVIEW
Zakladatel a CEO Rockaway Capital Founder & CEO Rockaway Capital
Adam Tomis
ON-STAGE INVERVIEW
Člen investičního výboru J&T ARCH INVESTMENTS Member of the Investment Committee J&T ARCH INVESTMENTS
Radovan Nesrsta
ON-STAGE INVERVIEW
General Partner Orbit Capital General Partner Orbit Capital
17:35—18:00
Nová valuační realita New valuation reality
8
Profesor Damodaran je globálně uznávaný expert na ohodnocování aktiv. Ve svém příspěvku zhodnotí současný stav valuací a nabídne výhled na jejich další vývoj. Co čeká od amerického FEDu a jaký dopad budou mít jeho akce na různé sektory? Patří budoucnost hodnotovým, nebo růstovým akciím? A jaké konkrétní akcie vidí jako nadhodnocené/podhodnocené? Professor Damodaran is a world-renowned expert on asset valuation. In his presentation, he will assess the current state of valuations and provide an outlook for their future development. What does he expect from the US Fed and how will its actions affect different sectors? Does the future belong to value or growth stocks? And which specific stocks does he see as overvalued/undervalued?
Moderuje: Moderated by: Leoš Rousek (LinkedIn)
Aswath Damodaran
ONLINE INVERVIEW
Profesor financí na Stern School of Business (NYU) Professor of finance at NYU Stern School of Business
DISCLAIMER: Změna programu vyhrazena. DISCLAIMER: All changes reserved.
Partneři Partners
Organised by
Powered by
Main partner
Partners
Volkswagen Financial Services Philip Morris ČR
Image partners
Engagement partner
Academic partner
Official hotel partner
Mobility partner
Catering partners
Pod záštitou Under the aegis
Media Partners
FAQs
Kde se konference koná? Event venue
FORUM KARLÍN, Pernerova 51, Praha 8
Jak se do Fora Karlín dostanete? How to get to the Forum Karlín?
MHD – tramvají č. 3, 8, 24 či metrem – stanice Křižíkova, ze zastávky 4 minuty pěšky. Public transport – tram 3, 8, 24 or subway – Křižíkova, 4 minutes walk from the station.
Je možný parking? Parking
U Fora Karlín lze zaparkovat na placených zónách Prahy za poplatek dle tarifu. Pořadatel akce nezajišťuje parking. At the Forum Karlín you can park in paid zones, according to the tariff. The organiser of the event does not provide parking.
V kolik hodin konference začíná? What time does the conference start?
Program konference začíná od 9:30 hod. Vstup do Fora Karlín bude umožněn 17. 10. 2023 od 8:30 hod., kdy bude probíhat registrace. The conference programme starts at 9:30 AM. Entrance to the Forum Karlín will be available from 8:30 AM.
Bude zajištěn catering? Will catering be provided?
Ano, před začátkem programu bude snídaně 8:30—9:30 hod., 12:30—13:30 hod. oběd a 16:15—16:50 hod. Coffee break. Po celý den budou k dispozici nápoje a káva. Yes, there will be breakfast 8:30—9:30 AM, lunch 12:30—1:30 PM and 4:15—4:50 PM Coffee break. Drinks and coffee will be available throughout the day.
V kolik hodin konference končí? What time does the conference end?
Konference končí v 18:00 hod. Změna programu vyhrazena. The conference ends at 6:00 PM. Please note that the schedule is subject to change.
Kde se koná After dinner a v kolik hodin začíná? Where and at what time does the After dinner take place?
Networking after dinner se koná od 19:00 hod. v Hartigovském paláci (Thunovská 183/18, Praha 1). Platný vstup pouze pro držitele GOLD PASS. Networking after dinner will be starting at 7:00 PM at the Hartig Palace (Thunovská 183/18, Prague 1). Valid entry only for GOLD PASS holders.
Mohu přijít na konferenci i po zahájení? Can I join the conference after the opening session?
Ano, program konference je celodenní a záleží na Vás, jaké časové bloky programu si zvolíte. Registrace u vstupu probíhá od 8:30 hod., program konference začíná v 9:30 hod. Registrace bude možná po celý den. Yes, the conference is a full day event. You can choose which sessions you wish to attend. On-site registration opens at 8:30 AM and the conference programme starts at 9:30 AM. This means that you can register at the entrance throughout the day.
Jak mi bude umožněn vstup na akci? How will I be admitted to the event?
Vstup na akci bude umožněn pouze s platnou vstupenkou, kterou obdrží návštěvník po nákupu od pořadatele e-mailem. Vstupenku můžete při vstupu použít v elektronické i tištěné podobě. Stačí přiložit QR kód ke čtecímu zařízení u naší obsluhy.
Po kontrole vstupenky návštěvník obdrží v místě konání akce akreditaci, na základě které se bude během celé akce prezentovat.
Admission to the event will only be granted to those with a valid ticket, which will be sent to them by email from the organiser. The ticket can be presented at the entrance in either electronic or printed form. Our staff will check the QR code with a scanner.
Once the ticket has been checked, the visitor will receive an accreditation pass to be used as a credential throughout the event.
Bude zajištěn překlad do EN/CZ? Will translation be provided in EN/CZ?
V rámci celého programu konference bude zajištěn simultánní překlad EN - CZ, CZ - EN. Při simultánním tlumočení nejsou ponechávány pauzy pro překladatele a ten mluví téměř současně /simultánně/ s řečníkem. Throughout the entire conference program, simultaneous translation EN - CZ, CZ - EN will be provided. During simultaneous interpretation, no pauses are left for the translators, and they speak almost concurrently with the speaker.
Neobdržel/a jsem e-mailem vstupenku. I did not receive the e-mail with my ticket.
Pokud jste neobdrželi na Vámi zadaný e-mail vstupenku, zkontrolujte nejdříve SPAM. Pokud jste ji i tak nenašli, kontaktujte nás, prosím, přes e-mail: [email protected] nebo tel.: 461 049 232. Please, check your spam folder first if you have not received your ticket by e-mail. If you still cannot find it, please contact us by e-mail: [email protected] or +420 461 049 232.
Mohu si koupit vstupenku na místě? Will I be able to buy tickets on site?
V místě konání již není možné koupit vstupenku. No, tickets will not be available for purchase at the event venue.
Co je součástí SILVER PASS? What is included in the SILVER PASS?
 • • vstup na konferenci SHIFTS23
 • • garance místa k sezení v Silver area
 • • simultánní překlad
 • • event & matchmaking app
 • • catering & nápoje po celý den
 • • Admission to the conference
 • • Seating in the SILVER area
 • • Simultaneous translation
 • • All day catering & beverages
 • • Event & Matchmaking app
Co je součástí GOLD PASS? What is included in the GOLD PASS?
 • • vstup na konferenci SHIFTS23
 • • garance místa k sezení u kulatých stolů v Gold area
 • • simultánní překlad
 • • event & matchmaking app
 • • catering & nápoje po celý den
 • • networking after dinner od 19:00 hod. v Hartigovském paláci (Thunovská 183/18, Praha 1)
 • • Admission to the conference
 • • Seating in the GOLD area
 • • Simultaneous translation
 • • All day catering & beverages
 • • Event & Matchmaking app
 • • Networking after dinner from 7:00 PM at the Hartig Palace (Thunovská 183/18, Prague 1)
Budu mít po akci přístup k videozáznamům z akce? Will I be able to access video footage of the event once it has ended?
Konference není streamovaná, ani z ní nebudou pořizovány záznamy. The conference is not streamed. No records will be taken.
Nemohu se zúčastnit, vrátíte mi peníze? I am unable to attend the event, can I get a refund?
Je nám líto, ale peníze nevracíme. Můžete však přenechat své místo někomu jinému. O případné změně nás informujte emailem: [email protected] nebo telefonicky: 461 049 232. Unfortunately we cannot refund your money. However, you can offer your place to someone else. Please, inform us of any changes by email at: [email protected] or by phone at +420 461 049 232.
BUSINESS
SILVIA PINTER
Senior Key Account Manager
+420 730 165 719
VSTUPENKY TICKETS
INFOLINKA CALL CENTER +420 461 049 232
[email protected], ENIGOO s.r.o.
GOLD PASS
40.000 Kč / os.
Vstupenka garantuje místo k sezení v Gold area u kulatého stolu bez zasedacího pořádku a vstup na After dinner, která se koná od 19:00 hod. v Hartigovském paláci.
Setkejte se s vybranými řečníky a navažte nové kontakty po skončení hlavního programu.
The ticket guarantees a seat in the Gold area at a round table without a seating arrangement and the entry to the After dinner which takes place from 7:00 PM at the Hartig Palace.
Meet with selected speakers and establish new contacts after the main program ends.
 • Vstup na konferenci Admission to the conference
 • Místo k sezení v GOLD area Seating in the GOLD area
 • Simultánní překlad Simultaneous translation
 • Catering a nápoje po celý den All day catering & beverages
 • Event & Matchmaking app
 • After dinner v Hartigovském paláci After dinner at the Hartig Palace
Vyprodáno Sold out
SILVER PASS
20.000 Kč / os.
Vstupenka garantuje místo k sezení v Silver area s číslovanými místy k sezení. The ticket guarantees a seat in the Silver area with numbered seats.
 • Vstup na konferenci Admission to the conference
 • Místo k sezení v SILVER area Seating in the SILVER area
 • Simultánní překlad Simultaneous translation
 • Catering a nápoje po celý den All day catering & beverages
 • Event & Matchmaking app
Vyprodáno Sold out
TICKETS CONTACT
INFOLINKA CALL CENTER +420 461 049 232
[email protected], ENIGOO s.r.o.
Panel